„Význam vzdělávání a vzdělávací politiky dnes neustále stoupá, investice do vzdělávání je chápána jako investice nejlepší, neboť vědomosti a dovednosti se stávají kapitálem.“

K těmto tendencím se hlásí i Akademie J. A. Komenského Česká Lípa, která se podílí na rozvoji vzdělávací soustavy a svým širokým zaměřením ovlivňuje vzdělávání tisíců občanů.
Strategie celoživotního vzdělávání v Akademii J. A. Komenského se odráží ve vytváření příležitostí získat kvalifikačním, rekvalifikačním, ale i dalším vzděláváním novou šanci v uplatnění na trhu práce.
Při uskutečňování tohoto záměru spolupracuje Akademie J. A. Komenského účinně s orgány státní správy, podnikatelskými organizacemi, odbory, občanskými sdruženími i s dalšími organizacemi ve vzdělávání dospělých.
Akademie J. A. Komenského rozšiřuje i mezinárodní spolupráci s uznávanými evropskými vzdělávacími institucemi.
Práce Akademie J. A. Komenského se rovněž opírá o vlastní výzkum ve vzdělávání dospělých, tvorbu vzdělávacích programů podle požadavků a potřeb zadavatele, realizaci vzdělávacích projektů podle individuálních podmínek.
Mezi další aktivity Akademie J. A. Komenského patří i rozvoj občanského vzdělávání, které celkově napomáhá zvyšovat životní kompetence osobnosti.